Biura rachunkowe – czym się zajmują?

Biuro rachunkowe usługi Kraków

Czym zajmują się biura rachunkowe? W rozumieniu definicji są po prostu firmami, które posiadają stosowne uprawnienia do prowadzenia ksiąg na zlecenie danego podatnika. Sprawdź co możesz zyskać współpracując z biurem rachunkowym.

Czym zajmują się biura rachunkowe na co dzień? W ramach pozyskiwanych zleceń prowadzą czynności związane z: rachunkowością, obsługą kwestii kadrowo- płacowych oraz reprezentowaniem swoich klientów przed ZUS i US.

Rachunkowość prowadzona przez biura rachunkowe

To co stanowi główny przedmiot działalności biur rachunkowych, rozumie się samo: z ich nazwy, a także definicji. Chodzi o prowadzenie rachunkowości na zlecenie. Naturalnie tematyka ta jest niezwykle szeroka i kryje wiele zagadnień. Wymaga znajomości wielu zawiłych przepisów takich jak np. ustawa o rachunkowości. Warto nadmienić, że prawo w tym przedmiocie zmienia się bardzo dynamicznie, a za niedostosowywanie się do licznych nowelizacji grożą surowe konsekwencje. Będąc podatnikiem to na nas spoczywa obowiązek rozliczania się w zgodzie z aktualnie obowiązującym prawem.

W przypadku osób fizycznych samodzielne rozliczanie podatków jeszcze nie dziwi. Choć wiele z nich chcąc mieć zapewnioną profesjonalną obsługę podatkową, także zleca ją właśnie biurom rachunkowym. W przypadku przedsiębiorstw sprawa ma się już inaczej. Zdecydowana większość z nich już na samym początku działalności pozyskuje do współpracy biura rachunkowe. Należy przy tym pamiętać, że księgowość przedsiębiorstwa to zdecydowanie bardziej złożony aspekt.

Biuro rachunkowe

Wybór odpowiedniego biura rachunkowego nie należy do najłatwiejszych zadań. Należy dobrze sprawdzić dostępne na rynku oferty tak, aby wybrać najlepszą i najbardziej profesjonalną usługę. Perfekt-Biz to czołowe biuro rachunkowe w Krakowie oferujące profesjonalne usługi w zakresie księgowości, podatków, a także kadr i płac.

Biura rachunkowe – prowadzenie ksiąg rachunkowych

W ramach rozliczeń z fiskusem wybrane firmy zobligowane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych. To z kolei stanowi podstawy obowiązek cedowany przez nie na biura rachunkowe. Księgi rachunkowe to: dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienia (obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych) oraz inwentarz: wykaz składników aktywów i pasywów. Definiują one przyjęte przez dane przedsiębiorstwo szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości. Księgi te mogą znajdować się w siedzibie biur rachunkowych. Natomiast na podatniku ciąży obowiązek poinformowania o tym stosownych organów kontroli skarbowej.

Kolejnymi księgami, które część przedsiębiorstw musi prowadzić są księgi przychodów i rozchodów. Służą one ewidencjonowaniu obrotów firmy- uzyskiwanych przychodów i ponoszonych kosztów. Na tej podstawie określane są zobowiązania podatkowe danego podmiotu. Oczywiście na podstawie KPiR możliwa jest także ocena efektywności prowadzenia działalności firmy na rynku. Niemniej obowiązek jej prowadzenia to kolejna podstawowa czynność zlecana biurom rachunkowym. Jeżeli chodzi o prowadzenie poszczególnych ewidencji to także rejestr VAT powierzany jest do opracowywania biurom rachunkowym.

Biura rachunkowe, a opracowywanie deklaracji urzędowych

Kolejną większą gałęzią działań prowadzonych przez biura rachunkowe jest przygotowywanie deklaracji podatkowych dla właściwych organów. Należy tu wymienić przede wszystkim takie deklaracje jak: VAT, PIT czy CIT. Biura rachunkowe pilnują, aby był zgodne z aktualnymi wymogami prawa. Dodatkowo czuwają nad składaniem ich w stosownych jednostkach zgodnie z ustawowymi terminami. Jest to najistotniejsze zadanie związane z obsługą spraw podatkowych przedsiębiorstwa. W związku z kluczową rolą jaką pełnią deklaracje w prowadzeniu działalności, firmy chętnie powierzają ich sporządzanie własnie biurom rachunkowym. Natomiast spora grupa przedsiębiorstw upoważnia obsługujące ją biur rachunkowe także do wszelkich kontaktów z instytucjami takimi jak Urząd Skarbowy czy Zakład Ubezpieczeń Skarbowych. Upoważniają one dane biuro do reprezentowania w toku czynności kontrolnych, właśnie składania sprawozdań oraz JPK, a także jakiejkolwiek komunikacji z jednostkami skarbowymi.

Sprawozdawczość finansowa powierzana biurom rachunkowym

Jak wiadomo każde przedsiębiorstwo musi stosownym organom przedstawiać swoje sprawozdania finansowe. Ich celem jest prezentacja sytuacji finansowej podmiotu. Zawsze dotyczą one konkretnego roku obrachunkowego i są sporządzane na dzień bilansowy. Sprawozdania finansowe składa się z: wprowadzenia, rachunku zysków i strat, bilansu, zestawień o zmianach w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz dodatkowych wyjaśnień. Mikro jednostki z kolei składają sprawozdanie uproszczone. Sprawozdanie musi w wym kształcie być zgodne z ustawą o rachunkowości i wiernie odwzorowywać stan finansowy jednostki. Dlatego też warto zlecić jego opracowanie wykwalifikowanemu biuru rachunkowemu.

Biura rachunkowe, a kwestie kadrowo – płacowe

W ich ramach biura rachunkowe prowadzą dla swoich klientów usługi o zróżnicowanym zakresie. Mogą to być przykładowo: ewidencjonowanie akt osobowych pracowników firmy, prowadzenie spraw pracowniczych (urlopy, nadgodziny, zwolnienia), przygotowywanie list płac, opieka nad umowami cywilnoprawnymi z zatrudnionymi, reprezentowanie firmy w sprawach związanych z ZUS.

Czy warto współpracować z biurami rachunkowymi?

Jak widać zakres obowiązków, jakie można powierzać biurom rachunkowym jest ogromny. Wiedza specjalistyczna z zakresu rachunkowości i kadr i płac oczywiście ma swoją cenę. Do tego w grę wchodzi konieczność ciągłego doszkalania się, choćby z powodu wielu zmian prawnych (tylko w ostatnich latach: wprowadzenie JPK, split payment, białej listy kontrahentów, RODO w kwestiach pracowniczych). Cena obsługi rachunkowości i kadrowo – placowej zależna jest przede wszystkim od kompetencji biura, posiadanego doświadczenia, ale przede wszystkim od finalnego zakresu wykonywanych usług. Niemniej kalkulując koszta należy sobie zadać pytanie czy bardziej opłacalne jest zatrudnienie osoby z kompetencjami księgowymi, dodatkowo z tymi z zakresu kadr i płac, a ostatecznie inwestować w stałe szkolenie dla nich.

Warto pamiętać, że biuro rachunkowe gwarantuje pewność w poziomie merytorycznym obsługi przez cały czas współpracy. W zależności od wariantu powierzanych obowiązków cena obsługi przez biura rachunkowe może się wahać od kilkuset (w zakresie minimalnym dla małej firmy), do kilku- kilkunastu tysięcy złotych w skali miesiąca przy prowadzeniu pełnej obsługi dla większych podmiotów.

Podobne Artykuły

dodał
Poprzedni Wpis Następny Wpis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *